Cenová ponuka

spravíme vám ponuku?

KONTAKTUJTE NÁS

Roletové brány

Funkčnosť a bezpečnosť

  1. Hliníkové koľajničky sú montované vnútri miestnosti pozdĺž bočných hrán otvoru, sú vybavené štetinovým tesnením a klzákmi.
  2. Núdzové otváranie brány v prípade, keď chýba elektrický prúd, sa brána môže ľahko otvoriť ručne pomocou kľuky alebo reťazového prevodu otvárania, ktorý sa nachádza na servomotore .
  3. Aretky zaručujú odstup medzi profilmi behom navíjania plášťa brány, vďaka čomu je práca brány tichá a životnosť profilov sa značne predlžuje.
  4. Presklený hliníkový profil je to dodatočné presvetlenie miestnosti. Presklenia sú umiestnená po celej šírke a harmonizujú sa podľa vzhľadu brány.
    Ventilovaný profil z perforovaného plechu znamená dodatočnú ventiláciu vzduchu.
  5. Profil AW 100 ľahký hliníkový profil vyplnený bez freónovou polyuretánovou penou.
  6. Okrajová bezpečnostná lišta je montovaná na spodnom tesnení, v prípade nárazu na prekážku sa brána okamžite zastaví a vráti sa späť do otvorenej polohy.

Vzory brán

Brána BR-100

Brána BR-100 (príklad presklenia)

Brána BR-100 s ventilovaným profilom

Varianty zástavby

Montáž vonku v skrinke a vnútorná montáž v čiastočnom kryte

Vonkajšia montáž
Pohon SI 17, SI 25, SI 40

Vonkajšia montáž
Pohon SI 55, SI 75

Vnútorný kryt hriadele

Montáž vonku v skrinke

Variant montáže zvonku nájde využitie všade tam, kde podmienky zástavby znemožňujú montáž vnútri miestnosti (napr.. v prípadoch, keď chýba dostatočný preklad alebo priestor po stranách). Podmienkou vonkajšej montáže pohonu je zabezpečenie mechanizmu proti negatívnemu pôsobeniu atmosférických podmienok skrinkou.

Skrinka zakrýva systém pohonu. Takéto riešenie umožňuje bezpečnú montáž brány na vnútornej strane garážového otvoru.
Konštrukcia sa skladá z hliníkového trupu uzatvoreného bočnými oceľovými krytmi, montovanými na oceľové vzpery. Skrinka je k dispozícii vo farbách RAL 8019 alebo RAL 9010, a voliteľne je možný náter na ľubovoľnou farbu zo vzorkovníku RAL.

Skrinka môže byť používaná taktiež vnútri miestnosti, pokiaľ to umožňujú podmienky zástavby.

Pozor! V prípade tohto typu montáže sa konkávna strana profilu stáva stranou, ktorá je vidieť z vonku. Naviac sú v tejto situácií zdroj napájania, riadiaca centrála a krútený kábel (hranová ochranná lišta), montované vnútri miestnosti.
Pre pohony SI 17, SI 25, SI 40 je núdzové otváránie k dispozícii výhradne prostredníctvom kľuky pre núdzové otváranie. Pre pohony SI 55, SI 75 je núdzové otváranie k dispozícii vo variantoch reťazový prevod alebo kľuka núdzového otváránia.

Vnútorný kryt hriadele

Pri montáži pohonu vnútri miestnosti dopočujeme použiť čiastočný kryt hriadele, ktorý tak tvorí ochranu hriadele. Vyrábaný je z hliníkového horného a dolného veka vo farbách RAL 8019 nebo RAL 9010. Ako doplnková varianta je možný náter krytu na farbu brány. Veka sú montované na pozinkované oceľové vzpery.

Vzory farieb

RAL 3000

RAL 5010

RAL 5012

RAL 7012

RAL 7016

RAL 8014

RAL 8019

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

Galéria

© Copyright 2016 matos.sk